Opret en gyldig ægtepagt med særeje til fast lav pris

Hvorfor lave en ægtepagt

Når man bliver gift er udgangspunktet, at man indtræder i et formuefællesskab. Det betyder at man som ægtefæller deler sin formue lige ved separation, skilsmisse eller ved den ene ægtefælles død. Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt og det kan derfor være en god idé, at lave en ægtepagt – dvs. en aftale om at dele sine værdier anderledes.

Selvom det måske ikke er så rart at skulle tage stilling til, hvordan man vil dele sine værdier i forbindelse med et ophør af samlivet, er det ofte vigtigt at tage stilling til delingen i god tid. Der findes mange tilfælde, hvor det er relevant at tage stilling til opdeling af sine værdier. For eksempel hvis den ene ægtefælle har en væsentligt større formue på tidspunktet for vielsen, hvis den ene ægtefælle er selvstændig erhvervsdrivende eller hvis den ene ægtefælle forventer at skulle arve et større beløb.

Særeje

Når man opretter en ægtepagt, opretter man samtidig en aftale om særeje. Der findes tre former for særeje. Skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

Skilsmissesæreje

Ved skilsmissesæreje beholder ægtefællerne deres individuelle formuer ved separation eller skilsmisse. Men kun ved død finder udgangspunktet om formuefællesskab anvendelse. Det betyder, at arven forbliver uændret, hvis samlivet ophører ved den ene ægtefælles død. Fordelen ved denne type ægtepagt er, at det udelukkende er i situationen, hvor ægtefællerne separeres eller skilles, at ægtepagten træder i kraft.

Fuldstændigt særeje

Som navnet måske nok antyder medfører denne form for ægtepagt at ægtefællernes fulde formuer anses som særeje. Derfor vil der hverken bestå formuefællesskab ved separation, skilsmisse eller en ægtefælles død. Det betyder at uanset, hvordan samlivet ophører, fastholdes særejet. Fordelen herved er, at ægtefællerne på alle tidspunkter holder deres formuer adskilte uanset om der er tale om separation, skilsmisse eller død. Det kan i mange situationer være ønskeligt.

Kombinationssæreje

Ofte vælger man at kombinere de to typer særeje. På den måde kan man aftale, at bestemmelser om særeje udelukkende skal gælde, hvis en bestemt ægtefælle dør først. Herved kan man tilpasse ægtepagten, til lige nøjagtigt den situation man selv befinder sig i.

Hvilke aktiver omfatter en ægtepagt?

En særejeægtepagt behøver ikke nødvendigvis at omfatte hele parrets formue, men kan derimod begrænses på forskellige måder. Ægtepagten kan f.eks. begrænses til udelukkende at omfatte et eller flere specifikke aktiver, et bestemt beløb eller en brøkdel/procentdel af ægtefællernes formue. Sammenholdt med de ovenstående forskellige former for særeje er der altså rig mulighed for. at tilpasse en ægtepagt til jeres behov.

Ægtepagt om pensionsordninger

Man man også lave en ægtepagt, der vedrører fordelingen af pensionsudbetalinger i tilfælde af skilsmisse. I nogle ægteskaber er der en ulige optjening af pension, for eksempel på grund af barsel. En pensionsægtepagt er således det modsatte af særeje, fordi man sikrer hinanden en lige udbytte af begge pensionsopsparinger. Udgangspunktet er, at der skelnes mellem rimelige og ekstra pensioner, hvorefter de rimelige pensionsrettigheder udtages uden deling på skiftet. Rimelige pensionsrettigheder er f.eks. de rettigheder, der optjenes via en ”tvungen” pensionsordning gennem arbejdsgiveren. Ekstra pensionsrettigheder indgår som udgangspunkt ikke på skiftet. 

Hvordan opretter man en ægtepagt?

En ægtepagt kan oprettes inden ægteskabets indgåelse, men også efter man er blevet gift. Derfor er det aldrig for sent at oprette en ægtepagt, heller ikke selvom man har været gift i mange år. 

En ægtepagt skal oprettes skriftligt, underskrives af begge parter og skal derefter tinglyses for at være gyldig. 

Man skal være opmærksom på, at tinglysning af en ægtepagt medfører en tinglysningsafgift med en pris på 1.750 kr. Tinglysning foregår på nettet via tinglysning.dk. Tinglysningsretten har lavet en guide til tinglysning af ægtepagter her, men vi hjælper dig selvfølgelig gennem processen, som findes her.

Pris for personligt tilpasset ægtepagt:

Kr. 1895

Du kan også læse mere om vores testamenter, børnetestamenter og vores fremtidsfuldmagter.

Bliv kontaktet

Send os en besked, hvis du vil høre mere. Du kan også bare give os et kald på 71 74 74 50.

Vi glæder os til at høre fra dig!