Børnetestamente

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente benyttes af Familieretshuset til at afgøre, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet ved dødsfald.

Hvorfor opretter man et børnetestamente?

Et børnetestamente giver de aktuelle forældremyndighedsindehavere mulighed for at redegøre for, hvem de mener, bedst kan varetage forældremyndigheden i tilfælde af dødsfald. Børnetestamentet kan derfor være med til at sikre, at der ikke opstår unødvendig splid mellem de efterladte.

Hvem har brug for et børnetestamente?

Ved dødsfald kan par med fælles forældremyndighed få brug for at oprette et børnetestamente for at sikre hinandens rettigheder . Er man enlig forældremyndighedsindehaver, kan man have en interesse i at påvirke Familieretshusets afgørelse, om hvorvidt den anden forælder skal have forældremyndigheden.

Udgangspunktet er altid, at begge forældre har fortrinsret til forældremyndigheden. Hvis man som ene forældremyndighedshaver ikke mener, at den anden forælder kan varetage denne opgave, er det derfor særligt vigtigt at man opretter et børnetestamente, hvori man gør det klart, hvorfor man skal fravige udgangspunktet, og hvem man selv mener, bør have forældremyndigheden.

Hvordan opretter man et børnetestamente online?

 
Inden der tages kontakt til os, skal det være afklaret, hvem du/I mener skal overtage forældremyndigheden, og ikke mindst hvorfor det vil være hensigtsmæssigt i forhold til barnets tarv. Når der er tænkt over disse spørgsmål, kan man kontakte os, og vi udformer børnetestamentet som ønsket og efter gældende regler.

Opbevaring af børnetestamente

 
Vælger man selv at opbevare børnetestamentet, skal man sørge for at det opbevares på en måde, hvor Familieretshuset kan få fat i det ved dødsfald. Det kan for eksempel være hos den, man ønsker, skal have forældremyndigheden eller andre pårørende  Vi sender automatisk en original og mindst to kopier af børnetestamentet til opbevaring.

Regler for indskrivning af børnetestamente i et almindeligt testamente

 
Ofte er det rigeligt at man selv opbevarer testamentet. Men ønsker man, at børnetestamentet skal opbevares af en notar,  er reglen, at det skal indskrives i et almindeligt testamente.  Notaren vil så arkivere børnetestamentet sammen med det almindelige testamente, og i tilfælde af dødsfald vil Familieretshuset selv anmode om at få børnetestamentet udleveret. Således er man sikker på, at det udfærdigede børnetestamente vil blive en del af Familieretshusets afgørelse.

Vil man være helt sikker på, at Familieretshuset kommer i besiddelse af børnetestamentet, anbefaler vi derfor, at man indskriver børnetestamentet i det almindelige testamente.  Klik her for at læse mere om testamenter.

Mere information om hvordan notarpåtegning fungerer, findes på www.domstol.dk under de forskellige retskredses sider. Klik her for at læse mere om notar ved domstolen

Er børnetestamentet juridisk bindende?

 
Børnetestamentet er ikke juridisk bindende. Den endelige afgørelse, om hvem der skal have forældremyndigheden, træffes af Familieretshuset. Det vil til enhver tid være barnets tarv, som har størst betydning, når Familieretshuset skal træffe afgørelse om forældremyndighed, men har forældremyndighedsindehaverne oprettet et børnetestamente, vil det blive brugt ved afgørelsen.

Hvordan opretter jeg et børnetestamente?

 

Vi gør det nemt at oprette et børnetestamente, fordi vi klarer  hele processen inklusive rådgivning online eller over telefonen. Kontakt os på formularen herunder, for at sikre dine børns fremtid allerede i dag.

Hvad koster det at oprette et børnetestamente online?

 

Hos os får du en den personlige rådgivning, der er nødvendig for at testamentet bliver gyldigt oprettet. Vores priser er særdeles konkurrencedygtige, da vi ikke har en høj husleje, vi skal betale. Derfor kan vi lave dit børnetestamente for kun 595 kr.

Personligt tilpasset børnetestamente. Pris kun 595 kr.

 

Køb og opret et børnetestamente online.

Testamente med indskrevet børnetestamente, pris kun 1.995 kr.

Køb og opret et testamente online

 

Her kan du læse mere om, hvordan du laver ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter.

 

 


Bliv kontaktet

Send os en besked, hvis du vil høre mere om børnetestamenter eller andet. Du kan også bare give os et kald på 71 74 74 50.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Cookies 

Vi anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge sitet antager vi, at du er indforstået med sitets anvendelse af cookies.