Børnetestamente

Hvorfor oprette et børnetestamente?

Der er mange spørgsmål vedrørende børnetestamenter: Hvem har brug for et børnetestamente? Har jeg brug for et børnetestamente? Er der særlige forholdsregler for enlige forsørgere? Burde jeg i virkeligheden ikke oprette et testamente nu, hvor jeg er enlig forsørger? Er der virkeligt så nemt og billigt som I siger? 

Spørgsmålene er mange. Måske kan du finde svaret i denne artikel ellers er du mere end velkommen til at kontakte os – så skal vi nok hjælpe dig, med at besvare alle dine spørgsmål!

Et børnetestamente benyttes til at afgøre, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet, hvis de nuværende forældremyndighedsindehavere skulle afgå ved døden.

Afgørelsen af hvem der skal have forældremyndigheden træffes af Familieretshuset. Har forældremyndighedsindehaveren oprettet et børnetestamente, hvori Deres ønsker fremgår, vil dette børnetestamente blive brugt ved afgørelsen hos Familieretshuset. Dokumentet er dog ikke juridisk bindende og det vil til enhver tid være barnets tarv, som har størst betydning, når Familieretshuset skal træffe afgørelse om forældremyndighed.

I børnetestamentet redegør de aktuelle forældremyndighedsindehavere for, hvem de mener, bedst kan varetage forældremyndigheden og kan derfor være med til at sikre sig, at der ikke opstår unødvendig splid mellem de efterladte familier.

mor og datter glad for nyoprettet børnetestamente

Enlige forældre

Ikke kun par med fælles forældremyndighed vil kunne have brug for at oprette et børnetestamente. Er man enlig forældremyndighedsindehaver, kan man have en interesse i at sikre sig, at den anden forælder ikke opnår forældremyndigheden, hvis man afgår ved døden.

Udgangspunktet vil dog være, at forældre har fortrinsret til forældremyndigheden. Hvis man som ene forældremyndighedshaver ikke mener, at den anden forælder kan varetage denne opgave, er det især vigtigt at man opretter et børnetestamente, hvori man gør det klart, hvorfor man skal fravige udgangspunktet og hvem man selv mener, bør have forældremyndigheden.

Hvordan oprettes et børnetestamente

Der er ingen lovmæssige formkrav til oprettelsen af et børnetestamente. Vi foreslår at man, inden man tager kontakt til Thorøe & Jacobsen, gør sig tanker om, hvem man mener skal overtage forældremyndigheden, samt hvilken begrundelse man har for disse ønsker om forældremyndigheden.

Når der er tænkt over disse spørgsmål kan man kontakte os Sådan bestiller du. Vi vil da hjælpe med at udfærdige børnetestamentet som ønsket.

Ofte vil man have interesse i at oprette et børnetestamente i forbindelse med oprettelsen af et almindeligt testamente. Klik her for at læse mere om testamenter.

Herefter vælger man selv, om man vil have børnetestamentet underskrevet for en notar, eller om man selv vil opbevare dette. Vælger man selv at opbevare børnetestamentet, skal man sørge for at dette opbevares på en måde, hvor Familieretshuset kan få fat i det, hvis man går bort. Dette kan for eksempel være hos den man ønsker skal have forældremyndigheden eller andre nærtstående.

Når man vælger at få børnetestamentet underskrevet for en notar, er det ikke nødvendigt selv at opbevare det. Notaren vil da arkivere testamentet og i tilfælde af dødsfald, vil Familieretshuset selv anmode om at få børnetestamentet udleveret. Således er man sikker på, at det udfærdigede børnetestamente vil blive en del af Familieretshusets afgørelse. Derfor anbefaler vi klart, at man benytter sig af en notar, for at være helt sikker på, at Familieretshuset kommer i besiddelse af børnetestamentet.

Mere information om notarpåtegning findes på www.domstol.dk under de forskellige retskredses sider. Klik her for at læse mere om notar ved domstolen

Du kan også læse mere om ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter.

Personligt tilpasset børnetestamente kun 995 kr.

Bliv kontaktet

Send os en besked, hvis du vil høre mere. Du kan også bare give os et kald på 71 74 74 50.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Cookies 

Vi anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge sitet antager vi, at du er indforstået med sitets anvendelse af cookies.