Fremtidsfuldmagt

Vi kan hjælpe dig med at oprette en fremtidsfuldmagt - ring eller skriv for at høre mere!

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som man som borger kan lave, med henblik på at sikre sig i fremtiden. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt sørger man for at have indflydelse på eget liv, også hvis man skulle gå hen og blive dement eller syg på anden vis ikke selv kan varetage sine interesser. Opretter man en fremtidsfuldmagt, inden man selv ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, sikrer man sig, at ens personlige og økonomiske forhold bliver behandlet efter eget ønske af en person, som man har tillid til. 

Der er ikke krav til, hvor omfattende en fremtidsfuldmagt skal være. Man har derfor mulighed for selv at bestemme, hvorvidt fuldmagten skal omfatte få specifikke forhold, eller om den skal være mere omfattende og f.eks. omfatte alle personlige og/eller økonomiske forhold. Med andre ord kan en fremtidsfuldmagt både omhandle store og små forhold – det er helt op til en selv. 

Herudover kan man selv bestemme, om én eller flere personer skal være fuldmægtige. Hvis man vælger, at flere personer skal være fuldmægtige, må man også tage stilling til, om de skal varetage opgaven i forening, eller om der som udgangspunkt er én, der skal være fuldmægtig.

ældre ægtepar kigger sammen på bærbar mens de er glade

Hvordan laver jeg en fremtidsfuldmagt?

Foruden at tænke over, hvor omfattende en fremtidsfuldmagt skal være, er det vigtigt, at man tager stilling til, hvem der skal varetage ens interesser i fremtiden og tager en snak med dem omkring dette. Således sikrer man sig at alle parter er klar over betydningen af fuldmagten. 

Når disse ting er på plads, kan man tage kontakt til Thorøe & Jacobsen som derfra vil kunne hjælpe med at skrive fuldmagten, så den er klar til at blive registreret. Vi hjælper med råd til, hvad fremtidsfuldmagten skal indeholde, hjælper med at skrive fuldmagten og rådgiver om den videre proces efter fremtidsfuldmagten er lavet. 

Når fuldmagten er lavet og er tilfredsstillende, skal den i første omgang oprettes og underskrives på tinglysningsrettens hjemmeside  Klik her for at se Tinglysningsrettens vejledning til oprettelse af fremtidsfuldmagter på tinglysning.dk

Når dette er gjort skal man kontakte notaren i sin nærmeste retskreds. Nærmeste notar kan findes på domstolenes hjemmeside domstol.dk. Notaren skal se billedlegitimation, for at sikre at man er, hvem man udgiver sig for at være. Desuden består notarens opgave i at sikre sig, at man er fornuftsmæssigt i stand til at oprette fuldmagten og ikke er underlagt pres fra andre ved oprettelsen af fuldmagten. Herudover skal man være opmærksom på, at man skal betale en retsafgift på 300 kr. ved notaren. De 300 kr. har vi ingen indflydelse på – det er en afgift til staten.

Yderligere oplysninger om fremtidsfuldmagter kan bl.a. findes på borger.dk  

Du kan også læse mere om ægtepagter, testamenter og børnetestamenter.

Personligt tilpasset fremtidsfuldmagt kun 1.095 kr.

Bliv kontaktet

Send os en besked, hvis du vil høre mere. Du kan også bare give os et kald på 71 74 74 50.

Vi glæder os til at høre fra dig!