Vi kan hjælpe med din ophavsretlige sag

Kopiering af dit ophavsretlige værk er frustrerende og ofte synes man, at man bliver nødt til at tage affære for ikke bare at tillade det. Det kan føles som en lang og svær proces – her kan vi hjælpe. Vi tager os af arbejdet, så du kan koncentrere dig, om det du er bedst til!

Hvornår er noget ophavsretligt beskyttet?

I Danmark følger den ophavsretlige beskyttelse af ophavsretsloven. Herefter er et “værk” ophavsretligt beskyttet, når det kan anses som et litterært eller kunstnerisk værk. At noget skal anses som et litterært eller kunstnerisk værk, siger dog ikke så meget i sig selv.

Kunstnerisk og værkshøjde.

Er det kunstnerisk?

Måske ikke så overraskende vil et maleri næsten altid være et kunstnerisk værk, da det er unikt i sig selv og er et udslag af kunstnerens egen kreative vilje. Det samme gælder dog også som regel fotografier, sange, tekster og lignende.

Kravet om at frembringelsen skal være kunstnerisk, udelukker ofte tekniske frembringelser såsom maskiner og maskindele.

Kontakt os!

Hvis du vil have, at vi vurderer din ophavsretlige sag, eller hvis du har ophavsretlige spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Brug formularen herunder – så vender vi tilbage hurtigst muligt.

ophavsret copyright

Copyright er det engelske udtryk for ophavsret. Der gælder ikke et krav om, at dit værk skal registreres, eller et krav om anvendelse af copyright-mærket [©]. Anvendelse af copyright-mærket er uden juridisk betydning – dog kan det have en ”afskræmmende” effekt over for ikke-jurister.

I Danmark er ophavsretten formløs – dvs. retten opstår i takt med frembringelsens skabelse.

Er det et værk?

At en frembringelse skal betegnes som et værk, er en juridisk betegnelse, som med andre ord betyder, at det skal være originalt. Når en frembringelse er et værk, siges det også at besidde værkshøjde. Før der kan være tale om en ophavsretlig beskyttelse, skal frembringelsen være tilstrækkeligt nyskabende, kreativ osv.

En hurtig måde at få afklaring på, hvorvidt der er tale om et værk, er ved at stille spørgsmålet: “Hvis en anden person fik stillet samme opgave, ville de da komme frem til et stort set identisk resultat?” Kan man svare nej til dette spørgsmål taler det altså for, at man har opnået ophavsretlig beskyttelse.

Selvom det måske kan lyde lidt teknisk, giver det i langt de fleste tilfælde ikke problemer. Har man f.eks. taget et billede vil dette, med al sandsynlighed, kunne anses som et værk, da det er et resultat af kunstnerens egen frie vilje og kreative valg.

Er din frembringelse både “kunstnerisk eller litterær” og et “værk” – har du, ophavsmanden, ophavsretlig beskyttelse. Og et brud på din ophavsret kan retsforfølges.

Eksempler på, hvad der er omfattet.

Ophavsretsloven nævner selv en række eksempler, som indgår i begrebet ’kunstnerisk eller litterært værk’. Herunder skøn- eller faglitteratur, musikværker, sceneværker, filmværker, fotografisk værk, værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst. Desuden er også landkort, tegninger og edb-programmer omfattet af værksbegrebet i ophavsretsloven. Alt i alt er der altså tale om et meget omfattende begreb.

Er du i tvivl om dit værk er beskyttet, er du selvfølgelig altid velkommen til at tage kontakt til os, for en uforpligtende vurdering af dit ophavsretlige problem. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om din frembringelse er omfattet af ophavsretslovens beskyttelse.

Hvornår er ophavsretsloven brudt?

Når din frembringelse er omfattet af ophavsretsloven (se ovenfor), vil det automatisk være beskyttet mod brud på ophavsretten. Dette medfører at du har eneret til at bruge frembringelsen. Denne eneret medfører f.eks. at kun du må anvende og sælge værket. Forenklet sagt er der sandsynligvis tale om et brud på ophavsretten, hvis en anden bruger dit værk – uden at du har givet dem lov. Oplever du, at andre bruger dit værk uden dit samtykke, bør du kontakte os, da vi vil kunne hjælpe med at køre en sag på brud af ophavsretsloven.

Hvor meget er et brud på ophavsretten værd?

Det er ikke så let at sige, hvor meget et brud på ophavsretten er værd, da det kommer an på mange øvrige omstændigheder. Ophavsretsloven fastsætter nogle af de parametre, som domstolen vil bruge til at fastsætte værdien af et ophavsretligt brud. Det er her vigtigt, at man sondrer mellem godtgørelse/kompensation for brud på ophavsretsloven og erstatning, da forskellige forhold skal være brudt, førend man kan gøre henholdsvis godtgørelse eller erstatning (eller begge) gældende.

Egen tekst eller eget fotografi

Først og fremmest vil værdien vurderes ud fra, hvor meget ejeren af det ophavsretlige værk normalt tager for dette. Men det er ikke altid muligt at opgøre kravet på denne måde, da man ofte selv har taget fotografiet eller selv skrevet teksten og har derfor ikke en fast pris.

Kravet kan fastsættes på et par måder (her tages udgangspunkt i et billede):

  • Hvis du har været udsat for en ophavsretlig krænkelse, vil man først se på, hvor meget du almindeligvis ville kræve, hvis du skulle sælge rettigheden til dette billede.
  • Dette er naturligvis langt fra altid muligt og derfor ser man også på, hvad der vil være en ”almindelig” pris for billedet. Endnu engang er dette ikke altid muligt og i sidste ende må man derfor fastsætte en skønsmæssig værdi af billedet.

I alle tilfælde vil det være domstolene, som har sidste ord, når det kommer til at vurdere værdien for ophavsretskrænkelsen.

Kan jeg få erstatning?

Der er en juridisk forskel på erstatninger og godtgørelser for ikke økonomiske tab

En erstaning

Den der krænker ophavsretten kan komme til at skulle betale en erstatning. Dette kommer hovedsageligt på banen, hvis det kan dokumenteres, at krænkelsen har kostet dig et tab. Man skal derfor kunne bevise, at der både foreligger et brud på ophavsretten, men at dette brud også er direkte skyld i, at man har lidt et tab – f.eks. ved færre salg. Denne bevisbyrde er ret svær at løfte. Der er dog altid tale om en konkret vurdering. Vi vil altid selv se på, om vi kan gøre et erstatningskrav gældende.

En godtgørelse for ikke-økonomiske tab

Hvis bruddet har medført at dit ‘gode navn og rygte’ påvirkes negativt er der mulighed for, at du kan få en godtgørelse. Derved kan krænkeren komme til at betale en godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Et eksempel på dette kunne være situationen, hvor dit foto er blevet redigeret på en måde, således at fotografen udstilles negativt. For at modtage godtgørelse for ikke-økonomisk skade, skal krænkeren have udvist “ond tro”- dvs. have gjort det med vilje og ikke “troet at det var okay”. Vend sagen med os, så skal vi nok hjælpe dig med at vurdere forholdet.

Beviser

Når der er sket et brud på din ophavsret, er det vigtigt, at du tænker over, hvordan du kan bevise bruddet. Da det er dig der siger, at en anden har brudt din ophavsret, er det også dig, der skal bevise dette. Hvis det kun er dit ord mod en andens, er det ofte meget usandsynligt, at en domstol giver dig medhold.

Beviser er noget "yderligere" end bare din påstand.

Det er vigtigt med noget “yderligere” der viser, at du har ophavsretten. Dette kan f.eks. være i form af udkast til tekst eller billeder, som du har gemt i forbindelse med, at du har lavet værket. Det vigtige er altså, at en helt uvildig domstol vil kunne se, at det er dig, og ikke krænkeren, der har ophavsretten.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har beviser nok til at kunne føre en sag. Vi forbeholder os dog altid retten til ikke at tage din sag, under vores almindelige betingelser, hvis vi vurderer, at der ikke er tilstrækkelige beviser til at kunne føre en sag ved domstolene. Dette oplyser vi naturligvis om, inden vi starter.

Hvordan griber jeg ophavsretssagen an?

Det bedste du kan gøre er at tage kontakt til os! Vi kan hjælpe med hele sagen; lige fra at vurdere, om der i det hele taget er sket et brud på din ophavsret, vurdere hvor omfattende bruddet er, til at gøre et krav gældende ved domstolene mod krænkeren. Sagt med andre ord – vi følger sagen helt til dørs!

Et typisk sagsforløb

Et eksempel på et typisk sagsforløb kunne være, at du tager henvendelse til os, da du har opdaget, at en konkurrent bruger et eller flere billeder, som du har taget til din hjemmeside, uden du har givet lov til dette. Vi vil sammen med dig drøfte bl.a. hvilke beviser vi skal bruge fra dig, og hvor stort et krav vi mener, at du kan gøre gældende. Herefter vil vi tage kontakt til krænkeren, for at underrette om, at de har foretaget et brud med din ophavsret. De får tilbuddet om at ‘slippe billigere’, ved at indgå et forlig med os, inden vi tager sagen for retten.

Er krænkeren ikke interesseret i det tilbudte forlig, vil vi tage sagen videre til domstolene, og få dem dømt til at betale. Du vil selvfølgelig være med til at træffe de vigtigste beslutninger igennem hele processen. Du betaler os først når vi indgår et forlig med modparten eller, hvis de bliver dømt til at betale. Vinder vi sagen, eller indgår et forlig med modparten, tager vi en fast procentdel af beløbet sagen indbringer. For dig er der derfor ikke en risiko for at tabe noget.
Vi tager kun sager, vi er sikre på vil vinde i retten!

Da vi ikke er advokater må vi kun behandle såkaldte “småsager” – dvs. sager, hvor kravet er højst 50.000 kr. Hvilket er rigeligt i langt de fleste ophavsretssager. Alle krav over 50.000 kr. skal behandles som en almindelig retssag af en advokat – som gør processen noget dyrere.

Prisen

Som sagt, tager vi kun sager, som har en rimelig chance i retten. Det hænger sammen med, at vi kører sagen efter princippet om ‘no cure, no pay’. Det betyder, at vi kun modtager betaling, hvis vi vinder sagen – enten gennem forlig eller retssag.

Vores salær er 35% af det vundne – dvs. indbringer din sag 10.000 kr., er vores salær 3.500 kr. De resterende 6.500 kr. er dine.

I forbindelse med, at vi skal føre en retssag, bliver der ved indgivelse af stævningen krævet 500 kr. i retsafgift – dette lægger vi ud for dig. Retsafgiften får du igen, hvis sagen vindes. Hvis krænkeren accepterer forliget, bliver der ikke oprettet en retssag, hvorfor der ikke skal betales retsafgift.

Vi tager kun resultatberegnet salær ved sager mellem erhvervsdrivende. Ved repræsentation af forbrugere aftales salæret på forhånd.

Lad os hjælpe dig med din ophavsretssag.

 

For at vi kan vurdere din sag, er det nødvendigt, at du kontakter os. Så hvis du er det mindste i tvivl om du har en god sag, så kontakt os! Al henvendelse til os er helt uforpligtende og du er altid velkommen til at drøfte en eventuel sag med os.

Vi fører som udgangspunkt kun sager mod erhverv, hvor der tillige har været et misbrug i sagen, der har været i kommercielt sammenhæng. Som regel er vores klienter også erhvervsdrivende, hvorfor vores arbejde som udgangspunkt er B2B. Skulle vi alligevel vælge at samarbejde med en forbruger, opfylder vi naturligvis den juridiske forpligtelse som vi har efter lov om juridisk rådgivning.

 

Alle vores sager om ophavsret støttes på ophavsretsloven, som kan læses her.

Du kan finde informationer om, hvordan du kontakter os her

Bliv kontaktet

Send os en besked, hvis du vil høre mere. Du kan også bare give os et kald på 71 74 74 50.

Vi glæder os til at høre fra dig!